Chính sách hoàn trả học phí

Nếu học viên cảm thấy không hài lòng về chất lượng và hiệu quả của khoá học, học viên đều có thể được hoàn trả học phí. Điều kiện hoàn trả học phí như sau:

  • Khi học viên cảm thấy hoàn toàn không hài lòng về khóa học.
  • Thơi gian hoàn trả là sau 7 ngày kể từ ngày thanh toán.
  • Số lượng bài học không vượt quá 3 bài.

Để tiến hành hoàn trả học phí,học viên vui lòng gởi mail về địa chỉ email admin@salc.edu.vn. Với những lý do trên, học viên gởi mail yêu cầu hoàn học phí 100% mà không cần phải giải thích lý do.

Thời gian xử lý: Sau khi nhận được email phản hồi, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét các điệu kiện trên và thông báo sớm nhất đến bạn.

Thời gian xử lý có thể từ 7 đến 15 ngày kể tư ngày nhận được email.

Lưu ý:

  • Số tiền hoàn trả sẽ trừ phí thanh toán (nếu có) và phí chuyển khoản (nếu có).
  • Không áp dụng chính sách hoàn trả với những học viên không đủ các điều kiện trên