KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP DÀNH CHO NGƯỜI

MỚI BẮT ĐẦU

Quy trình xuất nhập khẩu, Logistics
 • HIỂU TỔNG QUAN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU, LOGISTICS
 • NẮM CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ TRONG NGÀNH
 • HIỂU RÕ QUY TRÌNH XUẤT & NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
 • HỖ TRỢ SUỐT QUÁ TRÌNH HỌC VÀ LÀM VIỆC

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học xuất nhập khẩu online nhằm giúp cho những bạn đang bắt đầu bước vào ngành xuất nhập khẩu, logistics và ngoại thương dễ dàng tiếp cận với những kiến thức nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Khóa học này được xây dựng dựa trên những kiến thước nền tảng và tổng quát nhất. Mục tiêu sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của một doanh nghiệp.

Khóa học này sẽ mang đến cho bạn những phương pháp, kiến thức và đồng hành cùng bạn trong con đường phía trước.

Sau khi hoàn thành xong khóa học bạn sẽ nắm được quy trình xuất nhập khẩu, các chứng từ, thủ tục xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp tham gia trong chuỗi giá trị.

Các lĩnh vực xuất nhập khẩu logistics

NHỮNG VẤN ĐỀ HỌC VIÊN THƯỜNG XUYÊN GẶP PHẢI

CHƯA CÓ NỀN TẢNG

Trái ngành & quên kiến thức

Trái ngành và quên kiến thức

ĐANG LẬP KẾ HOẠCH

Nhưng trì hoãn việc học

Thường xuyên trì hoãn kế hoạch

QUÁ NHIỀU THÔNG TIN

Thiếu sự chọn lọc

Thông tin quá nhiều

CẦN SỰ HỖ TRỢ

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian học tập

PHƯƠNG THỨC HỌC TRỰC TUYẾN (ONLINE)

Học xuất nhập khẩu trực tuyến
 • Học được ngay sau khi đăng ký thành công
 • Học mọi lúc mọi nơi trên tất cả thiết bị kết nối internet
 • Không giới hạn thời gian học, xem lại bài giảng bất cứ lúc nào
 • Hỗ trợ suốt quá trình học và sau khóa học
 • Chất lượng khóa học được kiểm tra

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP KHÓA HỌC

SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG

Sinh viên mới ra trường

Sinh mới tốt nghiệp ra trường cần ôn tập kiến thức và tiếp xúc với chứng từ thực tế. Hiểu quy trình làm xuất nhập khẩu hàng hóa của một công ty, dịch vụ hậu cần

 • Sinh viên ngành ngoại thương, vận tải biển
 • Sinh viên ngành kinh doanh quốc tế
 • Sinh viên khối ngành kinh tế

NGƯỜI HỌC TRÁI NGÀNH

Người làm trái ngành

Nếu bạn đang làm muốn chuyển sang ngành xuất nhập khẩu, logistics thì khóa học này giúp bạn dễ dàng trong con đường 

 • Đang làm kế toán muốn chuyển sang ngành xuất nhập khẩu
 • Học quản trị kinh doanh muốn thay đổi ngành nghề
 • Học các khối ngành kinh tế muốn thử sức trong lĩnh vực mới

NGƯỜI ĐANG BẮT ĐẦU

Đang bắt đầu

Đang tự tìm hiểu ngành xuất nhập khẩu và logistcs thì đây là khóa học giúp bạn rút ngắn quảng đường và thời gian tìm hiểu

 • Đang muốn thử sức với lĩnh vực mới
 • Đang có nhu cầu kinh doanh về xuất nhập khẩu
 • Muốn tiết kiệm thời gian hơn

NỘI DUNG & CHƯƠNG TRÌNH HỌC

PHẦN 1

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Tổng quan về khóa học xuất nhập khẩu


- Phương thức học

- Các quy định học tập hiệu quả

- Chuẩn bị những gì khi vào học


PHẦN 2

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

Bài 1. Các hình thức giao nhận vận tải quốc tế


Bài 2. Các trang thiết bị, công ty phục vụ vận tải quốc tế


Bài 3. Các vị trí việc làm trong ngành xuất nhập khẩu


Bài 4. Vận đơn đường biển (Bill of lading)


Bài 5. Các thuật ngữ vận đơn thường dùng và phân biệt chúng


Bài 6. Vận đơn hàng không (Airway Bill) - phần 1


Bài 7. Vận đơn hàng không (Airway Bill) - phần 2


Bài 8. Các loại phí vận tải đường biển (Sea)


Bài 9. Các loại phí vận tải đường hàng không(

PHẦN 3

QUY TẮC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERMS 

CÁC VẤN ĐỀ VỀ INCOTERMS 2020

Bài 10. Giới thiệu Incoterms 2020 và những vấn đề lưu ý khi sử dụng


Bài 11. Sử dụng điều kiện giao hàng nhóm E trong Incoterms 2020 & 2010


Bài 12. Sử dụng điều kiện giao hàng nhóm F trong Incoterms 2020 & 2010


Bài 13. Sử dụng điều kiện giao hàng nhóm C trong Incoterms 2020 & 2010


Bài 14. Sử dụng điều kiện giao hàng nhóm D trong Incoterms 2020 & 2010


PHẦN 4

BẢO HIỂM NGOẠI THƯƠNG

Bài 15. Tổng quan và tìm hiểm bảo hiểm ngoại thương


Bài 16. Rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm


Bài 17. Các điều kiện bảo hiểm


Bài 18. Hợp đồng bảo hiểm

PHẦN 5

THANH TOÁN QUỐC TẾ

Bài 19. Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối


Bài 20. Các phương tiện trong thanh toán quốc tế


Bài 21. Các phương thức trong thanh toán quốc tế


Bài 22. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ LC

PHẦN 6

MÃ HS & THUẾ

CÁC LOẠI CHỨNG TỪ

Bài 23. Công ước HS & tra mã HS trong biểu thuế xuất nhập khẩu


Bài 24. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O


Bài 25. Phân loại C/O và những loại C/O thông dụng


Bài 26. Hợp đồng ngoại thương & chứng từ

PHẦN 7

KHAI HẢI QUAN

Bài 27. Hệ thống VNACCS/VCIS & Đăng ký chữ ký số doanh nghiệp lên hệ thống


Bài 28. Hướng dẫn cài đặt Ecus 2015 và nâng cấp lên bản 2018, kết nối hệ thống VNACCS với ECUS


Bài 29. Mở tờ khai hải quan điện tử cho hàng nhập khẩu kinh doanh


Bài 30. Mở tờ khai hải quan điện tử cho hàng xuất khẩu kinh doanh


PHẦN 8

QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

Bài 31. Quy trình hàng xuất khẩu

Bài 32. Quy trình hàng nhập khẩu

PHẦN 1

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Tổng quan về khóa học xuất nhập khẩu


- Phương thức học

- Các quy định học tập hiệu quả

- Chuẩn bị những gì khi vào học


PHẦN 2

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

Bài 1. Các hình thức giao nhận vận tải quốc tế


Bài 2. Các trang thiết bị, công ty phục vụ vận tải quốc tế


Bài 3. Các vị trí việc làm trong ngành xuất nhập khẩu


Bài 4. Vận đơn đường biển (Bill of lading)


Bài 5. Các thuật ngữ vận đơn thường dùng và phân biệt chúng


Bài 6. Vận đơn hàng không (Airway Bill) - phần 1


Bài 7. Vận đơn hàng không (Airway Bill) - phần 2


Bài 8. Các loại phí vận tải đường biển (Sea)


Bài 9. Các loại phí vận tải đường hàng không(

PHẦN 3

QUY TẮC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERMS 

CÁC VẤN ĐỀ VỀ INCOTERMS 2020

Bài 10. Giới thiệu Incoterms 2020 và những vấn đề lưu ý khi sử dụng


Bài 11. Sử dụng điều kiện giao hàng nhóm E trong Incoterms 2020 & 2010


Bài 12. Sử dụng điều kiện giao hàng nhóm F trong Incoterms 2020 & 2010


Bài 13. Sử dụng điều kiện giao hàng nhóm C trong Incoterms 2020 & 2010


Bài 14. Sử dụng điều kiện giao hàng nhóm D trong Incoterms 2020 & 2010


PHẦN 4

BẢO HIỂM NGOẠI THƯƠNG

Bài 15. Tổng quan và tìm hiểm bảo hiểm ngoại thương


Bài 16. Rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm


Bài 17. Các điều kiện bảo hiểm


Bài 18. Hợp đồng bảo hiểm

PHẦN 5

THANH TOÁN QUỐC TẾ

Bài 19. Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối


Bài 20. Các phương tiện trong thanh toán quốc tế


Bài 21. Các phương thức trong thanh toán quốc tế


Bài 22. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ LC

PHẦN 6

MÃ HS & THUẾ

CÁC LOẠI CHỨNG TỪ

Bài 23. Công ước HS & tra mã HS trong biểu thuế xuất nhập khẩu


Bài 24. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O


Bài 25. Phân loại C/O và những loại C/O thông dụng


Bài 26. Hợp đồng ngoại thương & chứng từ

PHẦN 7

KHAI HẢI QUAN

Bài 27. Hệ thống VNACCS/VCIS & Đăng ký chữ ký số doanh nghiệp lên hệ thống


Bài 28. Hướng dẫn cài đặt Ecus 2015 và nâng cấp lên bản 2018, kết nối hệ thống VNACCS với ECUS


Bài 29. Mở tờ khai hải quan điện tử cho hàng nhập khẩu kinh doanh


Bài 30. Mở tờ khai hải quan điện tử cho hàng xuất khẩu kinh doanh


PHẦN 8

CHIA SẺ - TỔNG KẾT KHÓA HỌC

Bài 31. Quy trình hàng xuất khẩu

Bài 32. Quy trình hàng nhập khẩu


GIẢNG VIÊN

Giảng viên: PHẠM ĐẶNG THỊ HƯƠNG DIỆU

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, chuyên thủ tục chứng từ hàng hóa xuất nhập khẩu.

VIDEO HỌC THỬ

HỌC PHÍ TOÀN BỘ KHÓA HỌC & HỖ TRỢ SAU KHÓA HỌC

Học phí trọn khóa học

1.000.000đ

Học phí toàn bộ khóa học

Học phí ưu đãi

ưu đãi 690.000đ

Tiết kiệm 31% ~ 310.000 đ


Ưu đãi 05 bạn đầu tiên trong ngày

(28th Tháng Chín 2020)

GIÁ TRỊ KHÓA HỌC

Giá trị khóa học
 • Nắm được quy trình xuất nhập khẩu, logistics, ngoại thương
 • Nghiệp vụ vận tải quốc tế bằng đường biển, đường hàng không
 • Bảo hiểm hàng hóa trong xuất nhập khẩu
 • Thanh toán quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng & công ty xuất nhập khẩu
 • Hiểu và phân tích bộ chứng từ của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu
 • Hiểu và nắm được nguyên tắc hoạt động VNACCS/VCIS với phần mềm khai hải quan điện tử.
 • Hỗ trợ không giới hạn trong suốt quá trình học và sau khóa học

Học dễ dàng với giao diện thân thiện, bạn có thể xem video bất cứ lúc nào, có phần hỏi đáp thắc mắc mỗi video được gởi ngay cho giảng viên. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ trên Group Zalo.

Màn hình khóa học xuất nhập khẩu online

Màn hình khóa học xuất nhập khẩu online

Thiết kế 2 menu: menu bài học giúp bạn di chuyển các bài học dễ dàng và menu tài liệu là các chứng từ thực tế 100% đính kèm. Bạn có thể download chứng từ về máy, Sau mỗi bài học, học viên được đánh giá từ 1 đến 5 sao chất lượng.

Chứng từ đính kèm mỗi bài học

Chứng từ đính kèm mỗi bài học

XÁC THỰC KIỂM TRA

Khóa học đã được kiểm tra chất lượng bởi SongAnhLogs.com

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

HOÀN TRẢ 100%

Trong vòng 24 giờ kích hoạt tài khoản. Nếu không hài lòng với chất lượng khóa học. Các bạn có thể yêu cầu hoàn trả 100% học phí mà không cần lý do. Gởi yêu cầu hoàn trả học phí về địa chỉ email: chatluong@salc.edu.vn

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

 • Nắm được quy trình xuất nhập khẩu, logistics, ngoại thương
 • Nghiệp vụ vận tải quốc tế bằng đường biển, đường hàng không
 • Bảo hiểm hàng hóa trong xuất nhập khẩu
 • Thanh toán quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng & công ty xuất nhập khẩu

CÁC GIÁ TRỊ CAM KẾT SAU KHÓA HỌC

TỔNG QUÁT HÓA

Nắm được các kiến thức XNK

Tổng quát hóa kiến thức

HIỂU THỰC TỆ

Các quy trình XNK hàng hóa

Hiểu kiến thức thực tế

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Làm được ngay

Tiết kiệm thời gian học tập

HỖ TRỢ HỌC VIÊN

Group Zalo

Tháng Mười Hai 3, 2018

KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU ONLINE NGHIỆP VỤ THỰC TẾ

KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP DÀNH CHO NGƯỜIMỚI BẮT ĐẦU HIỂU TỔNG QUAN NGÀNH XUẤT NHẬP […]
Tháng Mười 2, 2018
Khóa học khai hải quan điện tử bằng Ecus

THÀNH THẠO KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 5 NGÀY

"Khóa học này sẽ giúp bạn tự tin khai hải quan điện tử trên chứng từ thực tế […]
Tháng Bảy 5, 2018
Ngành Xuất Nhập Khẩu Ở Biên Hòa - Đồng Nai

Khóa Học Xuất Nhập Khẩu Thực Tế Ở Biên Hòa – Đồng Nai

Khóa học xuất nhập khẩu đào tạo nghiệp vụ thực tế tại Biên Hòa - Đồng Nai được […]
Tháng Bảy 3, 2018
Học Xuất Nhập Khẩu Thực Tế Tại Bình Dương

Học Xuất Nhập Khẩu Khai Báo Hải Quan Tại Bình Dương

Khóa học xuất nhập khẩu ở Bình Dương bao gồm các kiến thức nghiệp vụ của ngành XNK, […]